Ontwrichte Zone steun

Ontwrichte Zone steun, wat is dat?

De Ontwrichte Zone steun is een fiscale maatregel die bedrijven een duwtje in de rug moet geven om te investeren, en zo nieuwe jobs te creëren, in Vlaamse regio’s die recent geconfronteerd werden met economische tegenslagen. Denk aan het vertrek van Ford in Genk, of van Heinz en Phillips in Turnhout.

Als een bedrijf investeert op een bedrijventerrein, gelegen in een brede cirkel rond Genk of Turnhout, en hiervoor ondersteuning krijgt via een Vlaamse subsidiemaatregel, dan kan het bedrijf voor elke nieuwe werknemer, die dankzij de investering wordt aangeworven binnen de 3 jaar na de investeringsperiode, een vermindering van 25% op de bedrijfsvoorheffing toepassen gedurende 2 jaar, mits die nieuwe job voor minstens 3 tot 5 jaar behouden blijft.

Maar wat betekent dat nu concreet?

Stel uzelf de volgende vragen:

- Ligt uw bedrijf op een locatie in steunzone? (zie verderop)
- Investeert uw bedrijf in (im)materiële vaste activa?
- Gaat het om een oprichting van een nieuwe inrichting, een uitbreiding van de capaciteit, een diversificatie van de productie, een fundamentele verandering van het productieproces of een overname van een bedrijf in sluiting?
- Indien uw bedrijf een grote onderneming is, gaat het over een nieuwe vestiging of nieuwe activiteit die niet vergelijkbaar is met de al bestaande activiteiten van uw bedrijf?
- Behoort uw activiteit (NACE code) niet tot een uitgesloten sector*?
- Zullen er duurzame jobs gecreëerd worden dankzij de investering?
- Gaat u gebruik maken van een Vlaamse steunmaatregel?

Dan kunt u de Ontwrichte Zone steun toepassen! Via een eenvoudige aanvraag kan u genieten van gemiddeld 4% loonkostvermindering voor alle nieuwe aanwervingen binnen 3 jaar na het beëindigen van de investering.

Let op! De aanvangstewerkstelling wordt berekend als het gemiddelde over 12 maanden voorafgaand aan het beëindigen van de investering. De nieuwe jobs moeten bovendien 3 jaar behouden blijven in een KMO en 5 jaar in een grote onderneming! Dat betekent dus dat het vrij lang onzeker blijft of de steun al dan niet behouden kan worden.

Limburg en de Kempen, en waar nog?

De Ontwrichte Zones strekken zich uit over Limburg en de Kempen maar lopen verder uit tot aan het oostelijke deel van de Antwerpse haven en in het zuiden tot bijna tegen Leuven. Dit omvat dus veel meer dan je op het eerste zicht zou denken!

Maar let wel op: het gaat enkel over de bedrijventerreinen die binnen deze cirkels liggen (op de kaart paars ingekleurd). Bovendien komen grote ondernemingen enkel in aanmerking binnen de oranje ingekleurde ‘regionale steunkaart’.

Gelukkig kunt u via www.geopunt.be vrij eenvoudig opzoeken of uw bedrijf op een ontvankelijke locatie gelegen is.

Eerst denken, dan doen…

Vooraleer een aanvraag te doen, denkt u toch best goed na over een aantal zaken. Enerzijds is er wat optimalisatie mogelijk, bv. door de investeringstermijn goed in te stellen, om zoveel mogelijk nieuwe jobs te laten meetellen. Anderzijds is er ook wel wat risico verbonden aan de steun, en dan vooral als het onzeker is of de nieuwe jobs voldoende lang behouden kunnen blijven.

Nieuwsbrief


Voor het meest recente nieuws over subsidiemaatregelen kan je een kijkje nemen op onze nieuwspagina

Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief, zo blijft u steeds op de hoogte van nieuws op subsidievlak.

info@pnoconsultants.be
zoeken